PowerNSX

Szybkie komendy ułatwiające prace administratora vSphere.

Github dla większych skryptów https://github.com/sebastiangrugel/PowerCLI

Przydatne linki:

 

Wylistowanie NSX edgy gdzie wlączony jest SSL VPN:


foreach( $edge in (Get-NsxEdge ) ) {  $edge | Get-NsxSslVpn | Where {$_.enabled -match 'true'} | select enabled ,@{n="NSX-Edge"; e={$edge.name}} }

Wylistowanie sposobu autentykacji do panelu serwisu SSL VPN na NSX edgu.


(Get-nsxedge -objectId edge-1111).features.sslvpnConfig.authenticationConfiguration.passwordAuthentication.primaryAuthServers.localAuthServer.authServerType
(Get-nsxedge -objectId edge-2222).features.sslvpnConfig.authenticationConfiguration.passwordAuthentication.primaryAuthServers.adAuthServer.authServerType

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności