Nie często to robimy, ale czasami, gdy już przyjdzie nam jakimś cudem przywracać konfigurację hosta do domyślnej zastanawiamy się… czy nie mamy gdzieś kopii zapasowej konfiguracji ESXi. Często się zdarza, że jednak nie mamy i zostaje konfiguracja ręczna lub ewentualnie przez host profile. Można jednak przywrócić konfiguracje hosta z zapisanego wcześniej pliku. To tylko propozycja. […]

Read More

Due to the way the IP address is referenced and a VM can have more than one IP, you can list additional IPs by adding or changing the array pointer from 0 to 1 and so on, in this part of the command “$_.guest.IPAddress[1]”

Read More

Get-Cluster MyClusterName | get-vm | Get-NetworkAdapter | select name,type,parent | Sort-Object TYPE

Read More