Czasami budzisz się z rana i zastanawiasz co nowego tego dnia stworzysz, zaprojektujesz co da rzeczywistą wartość dla rozwoju Twoich klientów jak i dla Ciebie samego. Uruchamiasz komputer pracując zdalnie lub jedziesz do biura. Pewnym krokiem przechadzasz się po korytarzach dochodząc do miejsca swojej pracy. Zaczynasz dzień od…. TAK… zaczynasz dzień od naprawiania kluczowych komponentów […]

Read More

Objawy: nie można zalogować się do konsoli Applianca. Komunikat: Przy weryfikacji skonfigurowaniej daty wygaśniećia hasła: Rozwiązanie:  

Read More

Jakiś czas temu publikowałem inny opis błędu jaki występował podczas tworzenia sieci typu „routed” w vCloud Directorze 9.5. QuickFix: NSX / vCD 9.5 BUG: “Number must not be null” podczas tworzenia lub modyfikowania “Routed Network” w vCloud Director 9.5. Nie długo musiałem czekać aby ujawnił się podobny problem. Tym razem błąd objawia się opisem: „class […]

Read More

Problematic VM: xxxxTSS001 Symptoms Configuration issues: Virtual machine Consolidation is needed Task name: Consolidate virtual machine disk files Task results: Unable to access file since it is locked Events: Virtual machine disks consolidation failed Related task: Remove snapshot Affected VM xxxxTSS001 has “Hard disk 2” with last snapshot file xxxxTSS001_1-000028.vmdk. In folder where is VM we see many xxxxTSS001_1-0000xx.vmdk files […]

Read More

My Environment: ESXi 5.5 u2 vCenter 5.5 u2 1 cluster in vCenter Lab in Ravello Cloud In some beauty day during day: Symptom: The type initializer for ‘VirtualInfrastructure.Utils.ClientsXml’ threw an exception In logs: “C:\Users\username\AppData\Local\VMware\vpx\viclient-0.log” i found only: Resolution: Restart server where is installed vSphere Client helped. I hope this informative for you. Thanks for Reading!.  Be […]

Read More

During login to vSphere Web Client 5.5 we have this situation ( only vmware logo or initializing info… ): In vCenter Appliance portal:   https://vcenter:5480

Read More