Odpowiedz: Dysk VMDK “parent” czyli bazowy oraz dodatkowe dyski VMDK różnicowe są łączone tak samo jak podczas procesu konsolidacji snapshotów lub podczas klonowania maszyny wirtualnej. Czyli po wyeksportowaniu pliku wirtualnej maszyny do OVF a następnie po ponownym zaimportowaniu snapszotów nie będzie. Pozostanie jednak ostatni aktualny stan maszyny.

Read More

  Answer: Parent VMDK file and delta VMDK file is merge that same how during consolidation process (snapshots) or cloning. After exporting VMs files to OVF and next import again to vCenter we will lost snapshots but we still have last current VM state.

Read More

Problematic VM: xxxxTSS001 Symptoms Configuration issues: Virtual machine Consolidation is needed Task name: Consolidate virtual machine disk files Task results: Unable to access file since it is locked Events: Virtual machine disks consolidation failed Related task: Remove snapshot Affected VM xxxxTSS001 has “Hard disk 2” with last snapshot file xxxxTSS001_1-000028.vmdk. In folder where is VM we see many xxxxTSS001_1-0000xx.vmdk files […]

Read More