Tanzu Community Edition to platforma Kubernetes typu open source oparta na  ofercie VMware Tanzu. Jest dostępny bezpłatnie i wspierany przez społeczność. Edycja społecznościowa Tanzu może być wdrożona w dowolnej chmurze (vSphere, AWS, Azure itp.). Wersję społecznościową Tanzu można wdrożyć w trybie klastra niezarządzanego (unmanaged) lub w klastrach zarządzanych (managed). Tryb klastra niezarządzany (unmanaged) jest odpowiedni […]

Read More

Tanzu Community Edition to platforma Kubernetes typu open source oparta na  ofercie VMware Tanzu. Jest dostępny bezpłatnie i wspierany przez społeczność. Edycja społecznościowa Tanzu może być wdrożona w dowolnej chmurze (vSphere, AWS, Azure itp.). Wersję społecznościową Tanzu można wdrożyć w trybie klastra niezarządzanego (unmanaged) lub w klastrach zarządzanych (managed). Tryb klastra niezarządzany (unmanaged) jest odpowiedni […]

Read More

  Początkowo miał być “challenge” VMware kontra Kubernetes ale wyszła taka pogadanka ( “debata”) o implementacjach Kubernetesa czy to w chmurze czy onprem opisywana przez Michała. Ja natomiast tylko delikatnie wspomniałem o rozwiązaniach VMware on AWS oraz o odpowiedzi VMware na implementacje Kubernetes innych dostawców. Stąd też padają tam takie nazwy jak Tanzu itp 🙂 […]

Read More

Wpis ten jest częścią większej całości. Stanowi jednak najczęściej tylko jeden konkretny krok, aby wykonać określoną operację. Aby aktywować tzw. “worklad management” należy zrobić parę poprzedzających kroków jak: konfiguracja storage policy dla klastra k8s konfiguracja content library konfiguracja dedykowanego Loadbalancera   Sama aktywacja klastra może być przeprowadzona poprzez: Enable Workload Management with vSphere Networking Enable […]

Read More

Wpis ten jest częścią większej całości. Stanowi jednak najczęściej tylko jeden konkretny krok, aby wykonać określoną operację.   Jak każdy system informatyczny powinien tak i Tanzu Kubernetes Grid posiada opcje logowania zdarzeń security związanych z działalnością rozwiązania. Dlatego też audytowane dane moga być zbierane z: Kubernetes API Server Logi systemowe z nodów klastra   Włączenie […]

Read More

Jedną z podstawowych rzeczy, jakie towarzyszą każdej infrastrukturze jest to proces aktualizacji komponentów. W tym przypadku mam na myśli aktualizację klastra Tanzu Kubernetes Grid zarówno tego zarządzajacego jak i z workloadem.   Dlaczego nazwałem wersje tego artykułu 0.1 No cóż, bo te testy zakończyły się chwilowo niepowodzeniem i będę szukał dalej wniosków dlaczego. Artykuł jak […]

Read More

Koncept “namespaces” służy do logicznego grupowania zasobów, aplikacji, użytkowników czy też polityk bezpieczeństwa . Dalej te namespaces mogą być grupowane logicznie w “workspaces” łącząc klastry (aby spełnić wymagania projektów). Domyślnie jest jeden workspace o nazwie “default”. Proponuje się jednak aby dopasować to do swoich potrzeb projektu. Post jest cały czas rozbudowany i jeśli pojawi się […]

Read More

Tanzu Mission Control jest centralną usługą dostarczaną w postaci usługi SaaS służącą do zarządzania klastrami kubernetesa w modelu “multicloud” (czyli na różnych platformach). W tym wpisie tylko referencyjny link do dokumentu gdzie można zobaczyć podstawowe różnice między wersjami tego produktu, który dostarczany na dzień dzisiejszy jest w 3 wersjach: Tanzu Mission Control Essentials Tanzu Mission […]

Read More