VCD-CLI

Masowe konwertowanie standard edge do advanced edge w vCloud Directorze


#Wymagane połączenie

vcd login vcloud.domena System TWOJLOGIN -i 
Connect-CIServer vcloud.domena 

#Listuje wszystkie edge, które nie są w trybie "advanced" (powercli)

Get-EdgeGateway | where AdvancedNetworkingEnabled -Match "false" | ft -a Name,OrgVdc, AdvancedNetworkingEnabled # listowanie edge nie advance

# Konwertuje wszystkie edge w środowisku (powercli + vcd-cli)

foreach ($orgi in (Get-Org ).name ) {vcd org use $orgi; foreach ($edgei in (get-org $orgi |Get-OrgVdc | Get-EdgeGateway | where AdvancedNetworkingEnabled -Match "false").name ) {echo $edgei ; vcd gateway info $edgei } }

#Alternatywa to wywołanie API do EDGE: https://code.vmware.com/apis/220/vcloud/doc/doc/operations/POST-ConvertToAdvancedGateway.html
Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności