VCD-CLI

Masowe konwertowanie standard edge do advanced edge w vCloud Directorze


#Wymagane połączenie

vcd login vcloud.domena System TWOJLOGIN -i 
Connect-CIServer vcloud.domena 

#Listuje wszystkie edge, które nie są w trybie "advanced" (powercli)

Get-EdgeGateway | where AdvancedNetworkingEnabled -Match "false" | ft -a Name,OrgVdc, AdvancedNetworkingEnabled # listowanie edge nie advance

# Konwertuje wszystkie edge w środowisku (powercli + vcd-cli)

foreach ($orgi in (Get-Org ).name ) {vcd org use $orgi; foreach ($edgei in (get-org $orgi |Get-OrgVdc | Get-EdgeGateway | where AdvancedNetworkingEnabled -Match "false").name ) {echo $edgei ; vcd gateway info $edgei } }