vCD – przydatne komendy


# Wytłumaczenie do parametrów poniżej:

-i,--pid <arg>      the process id of the cell [REQUIRED if username is
              not specified]
 -m,--maintenance <arg>  gracefully enter maintenance mode on the cell
 -p,--password <arg>    administrator password [OPTIONAL]
 -q,--quiesce <arg>    quiesce activity on the cell
 -s,--shutdown       gracefully shutdown the cell
 -t,--status        display activity on the cell
 -tt,--status-verbose   display a verbose description of activity on the
              cell
 -u,--username <arg>    administrator username [REQUIRED if pid is not
              specified]


# Informacje o taskach na CELLce

/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool cell -t -u administrator
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool cell -tt -u administrator

# Przygotowanie i wyłączenie serwisu od vCD
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool cell -u administrator --quiesce true
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool cell -u administrator --shutdown

# Jeśli z jakiegoś powodu nie działa hasło dla użytkownika administrator:
Zatrzymanie serwisu vware-vcd:
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool cell -i $(top -u vcloud -b1 -s1 -n1 | grep java | head -n1 | awk '{print $1}') -t

Wyswietlenie informacji o chodzących na celkach jobach:
sudo /opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool cell -pid $(top -u vcloud -b1 -s1 -n1 | grep java | head -n1 | awk '{print $1}') --status-verbose

Zbieranie informacji o konkretnym UUID z vCD w logach:
Dane historyczne (ładnie pokazuje nazwe pliku w którym jest dany wpis:
grep "73ca7e92-e2d9-4634-96f2-9d4dcd487dc8" /opt/vmware/vcloud-director/logs/*.log
lub
Podgląd na żywo (nie plazuje jednak lokalizacji pliku):
tail -f /opt/vmware/vcloud-director/logs/*.log | grep "73ca7e92-e2d9-4634-96f2-9d4dcd487dc8"
Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności