Migracja bazy danych vCloud Directora 9.5 z MS SQL 2012 na PostgreSQL 10

W poprzednich wpisach opisywałem:

W tej chwili pochylimy się nad samym procesem migracji bazy MS SQL na bazę rekomendowaną przez VMware (na dzień dzisiejszy).

Migracja (informacje wstępne): Tak ja do tego podchodzę dzisiaj korzystając z dokumentacji producenta i swoich decyzji. Twoja metodyka może być zupełnie inna lub zbliżona, ponieważ wszyscy opieramy się na zaleceniach vendorów jak i własnych doświadczeniach, które z czasem mogą ulegać zmianie.

Po pierwsze wydzielam sobie zawsze główne etapy migracji danego produktu, które można podzielić jeszcze na bardziej szczegółowe.

 

1. Etap przygotowań

 • Upewnij się ze wiesz jak zrobić backup i restore bazy MSSQL i CELLek
 • Zweryfikuj hasła do CELLek root, administrator lub domenowe jeśli taka jest konfiguracja
 • Zweryfikuj czy jest backup CELL1, CELL2 sprzed kilku dni (czy backup działa)
 • Zweryfikuj na CELLce w pliku konfiguracyjnym do jakiej DB dokladnie łączy się CELLka (/opt/vmware/vcloud-director/etc/responses.properties)
 • Zweryfikuj czy nie ma widocznych problemów z vCD i jego funkcjonalnościami
 • Zaplanuj okno serwisowe dla dodatkowych komponentów w infrastrukturze jeśli istnieją na czas aktualizacji aby nikt ich nie używał w tym czasie
 • Wykonaj testowy FULL backup CELLek + MSSQL + nowy PostgreSQL serwer
 • Przygotuj wzór komunikacji mailowej z zarysem infrastruktury dla VMware w przypadku problemów, aby w płynny sposób zaprezentować zarys naszej infrastruktury człowiekowi z supportu w przypadku awarii
 • Powiadomić klientów np. tydzień wcześniej, iż np. o 22.00 danego dnia prosimy nie wykonywać prac na środowisku vCD itp.
 • Profilaktycznie użyj narzędzia np. RV tools (aby zrzucić informacji o środowisku vSphere)

2. Dzień migracji

 • Skopiuj bazę z hasłami (jeśli jest takie coś utrzymywane) lokalnie na komputer + informacje o środowisku (IP itp), jeśli trzymamy takie rzeczy np na Sharepoint (wersja paranoidalna, jeśli chcemy zabezpieczyć się np. przed awarią Sharepoint lub osobnej bazy z hasłami ? )
 • Przygotować offlinową instrukcje z wszystkimi krokami migracji w sytuacji podobnej jak powyżej.

3. Kwadrans przed migracją

 • Wyślij komunikację mailową do klienta oraz współpracujących zespołów (opcjonalnie, jeśli to wymagane)
 • Wykonaj backup CELLek od vCD (opcjonalnie)
 • Wykonaj “clone” CELLek od vCD (opcjonalnie)
 • Wykonaj “snapshot” CELLek oraz MSSQL od VCD
 • Wykonaj “snashoot” nowej maszyny gdzie już działa PostgreSQL (profilaktycznie gdyby trzeba było ponowić migrację)
 • Wykonaj backup z poziomu MS SQL Management Studio bazy vCloud Directora
 • Przełącz systemy monitoringu komponentów vCloud Directora w maintenacemode (sposób może być zależny od polityki firmy,zespołu lub używanych narzędzi)

4. Migracja z MSSQL na PostgreSQL

 • Przejście CELLek w tryb MM, aby nikt nie mógł logować się do portalu
/opt/vmware/vcloud-director/bin/vmware-vcd-cell maintenance command
 • Zatrzymanie serwisu głównego na CELL2 (nieaktywnej)
service vmware-vcd status
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool -u administrator cell --status-verbose
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool -u administrator cell --status
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool -u administrator cell --quiesce true
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool -u administrator cell --shutdown
service vmware-vcd status
 •  Zatrzymanie serwisu głównego CELL1 (aktywnej)
service vmware-vcd status
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool -u administrator cell --status-verbose
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool -u administrator cell --status
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool -u administrator cell --quiesce true
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool -u administrator cell --shutdown
service vmware-vcd status
 • Wykonanie ponownie kopie zapasowej bazy danych na poziomie MSSQL (ten moment jest dobry na kopie zapasową bo serwisy vCD są wyłączone)
 • Wykonanie ponownie snapshootu CELL01, CELL02 bez pamięci (opcjonalnie)
 • Migracja bazy danych z MSSQL na PostgreSQL
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool dbmigrate -dbhost FQDN -dbport 5432 -dbuser vcloud -dbname vcloud -dbpassword HASLO

 

 • Rekonfiguracja CELL02 na PostgreSQL
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool reconfigure-database -dbhost FQDN -dbport 5432 -dbuser vcloud -dbname vcloud -dbpassword HASLO -dbtype postgres

 

 • Rekonfiguracja CELL01 na PostgreSQL
/opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool reconfigure-database -dbhost FQDN -dbport 5432 -dbuser vcloud -dbname vcloud -dbpassword HASLO -dbtype postgres

 

 • Restart CELLki i manualny Start serwisu głównego na CELL02 (jeśli serwis nie podniósł się sam):
service vmware-vcd start
 • Test czy portal wstał na CELL02:  https://naszadomena.pl/cloud
 • Restart CELLki i manualny Start serwisu głównego na CELL01
service vmware-vcd start

 

5. Testy po migracji

 • Monitor logs tail -f /opt/vmware/vcloud-director/logs/cell.log

 

 •  Monitoring (na CELLkach)
netstat -an | grep 5432 (MSSQL uzywa portu 1433, PostgreSQL 5432)

netstat -pn |grep ADRESIP MSSQL

netstat -pn |grep ADRESIP POSTGRESQL

 

 • Sprawdzenie pliku konfiguracyjnego:
cat /opt/vmware/vcloud-director/etc/responses.properties

Tak jak pisałem kolejność ta jest moja i może się zdarzyć, iż niektóre kroki wydawać by się mogły zbędne i bezsensu. Dlatego, jeśli masz swoje doświadczenia na ten temat daj znać w komentarzach.

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności