QuickFix: vCenter 6 appliance space issue /storage/core out of space

Troubleshooting Bar #1

Issue:

vCenter 6 appliance space issue /storage/core out of space

/storage/core folder shows 100% used.

Resolution

  • SSH into vCSA.
  • issue the command “df -h” to display the disk space status ( /storage/core folder shows 100% used)
  • CD into /storage/core directory
  • issue the command “ls -l -t” to display the files by date. Delete the oldest first.
  •  You should be able to manually remove (rm -f file) some core file placed in /storage/core.

 

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności