QuickTask: Create vSSwitch, configure port groups, VLAN, security policy by esxcli

ESXCLI command to create a standard vSwitch named vSwitch3 that has 128 accessible ports.
esxcli network vswitch standard add -v vSwitch3 -P 128
ESXCLI command to attach vmnic3 as an uplink to vSwitch3.
esxcli network vswitch standard uplink add -v vSwitch3 -u vmnic2
ESXCLI commands to create two port groups named Prod-201 and Prod-202 on vSwitch3.
esxcli network vswitch standard portgroup add -p Prod-202 -v vSwitch3
esxcli network vswitch standard portgroup add -p Prod-201 -v vSwitch3
ESXCLI commands to assign VLAN 201 to the Prod-201 port.
 esxcli network vswitch standard portgroup set -p Prod-201 -v 201
ESXCLI commands to set security policy of vSwitch3 to reject promiscuous mode, MAC address changes, and forged transmits.
esxcli network vswitch standard policy security set -f false -m false -p false -v vSwitch3
ESXCLI commands to check security policy in standard vSwitch
esxcli network vswitch standard policy security get -v vSwitch3

Results

Results

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności