QuickTips: How can I tell the SRM version from the log files?

Example header from log file:
2016-11-01T01:49:50.889Z Section for VMware vCenter Site Recovery Manager, pid=26888, version=6.1.0, build=3037005….

VMware Site Recovery Manager server logs are located on the server where SRM is installed, in the All Users profile:

  • For SRM 4.x, 5.x , 6.x :
    • On Windows XP and Server 2003: %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\Logs\
    • On Windows Server 2008 and 2012: \ProgramData\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\Logs\
    • On Windows Vista, 7: %ALLUSERSPROFILE%\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\Logs\
  • For SRM 1.0:
    • On Windows 2000, XP and 2003: %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\VMware\VMware Site Recovery Manager\Logs\

Source:

 

 

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności