VMware Converter 6.4: Rewolucja w Konwersji Maszyn Wirtualnych z Nowoczesną Technologią i Ulepszonym Bezpieczeństwem

VMware ogłosiło wydanie zaktualizowanej wersji swojego VMware Converter, wersji 6.4. Najnowsza iteracja wprowadza szereg nowych funkcjonalności, w tym możliwość obsługi dysków NVMe i wirtualnego sprzętu w wersji 20.

Konwerter vCenter Server VMware to solidne rozwiązanie przeznaczone do konwersji maszyn fizycznych, maszyn wirtualnych i instancji w chmurze na maszyny wirtualne VMware. Uproszcza proces generowania i migracji maszyn wirtualnych VMware z różnych źródeł, zapewniając minimalne przerwy i przestoje.

W tym profesjonalnym artykule przyjrzymy się ulepszeniom i nowym funkcjom wprowadzonym przez VMware vCenter Server Converter 6.4.

Kluczowe Ulepszenia:

  1. Wsparcie dla Kontrolerów Dysków NVMe: Aktualizacja obejmuje wsparcie dla kontrolerów dysków NVMe (Non-Volatile Memory Express), protokołu o wysokiej wydajności, który zwiększa prędkość transferu danych między dyskami stanu stałego (SSD) a systemem hosta. Ta funkcja umożliwia konwersję maszyn wyposażonych w kontrolery dysków NVMe na maszyny wirtualne VMware, potencjalnie zwiększając wydajność i efektywność.
  2. Kontrolery Dysków Parawirtualnych SCSI: Wersja teraz obsługuje kontrolery dysków parawirtualnych SCSI (PVSCSI), które oferują lepszą wydajność i skalowalność dla maszyn wirtualnych. To ulepszenie pozwala na konwersję maszyn z kontrolerami SCSI parawirtualnymi, zmniejszając obciążenie procesora i zwiększając przepustowość.
  3. Kompatybilność Maszyn Wirtualnych do Wersji Sprzętowej 20: Konwerter umożliwia teraz konwersję maszyn na maszyny wirtualne VMware kompatybilne z najnowszą wersją sprzętową 20. Kompatybilność ta zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji i funkcjonalności VMware vSphere 8.0, w tym bezpiecznego rozruchu UEFI, Microsoft VBS i gorącego podłączania NVMe.
  4. Kompatybilność z VMware vCenter i ESXi Wersja 8.0: Konwerter został zaktualizowany, aby działać sprawnie z najnowszymi wersjami VMware vCenter Server i VMware ESXi, będącymi integralnymi elementami pakietu VMware vSphere 8.0.
  5. Wsparcie dla VMware Workstation Wersja 17 i VMware Fusion Wersja 13: Nowa wersja rozszerza swoją kompatybilność, obejmując VMware Workstation 17 i VMware Fusion 13, ułatwiając konwersję maszyn do użytku na tych platformach wirtualizacji pulpitu.
  6. Wsparcie Konwersji dla Instancji Amazon EC2: Użytkownicy mogą teraz konwertować instancje Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) na maszyny wirtualne VMware, umożliwiając migrację obciążeń z AWS do VMware lub tworzenie hybrydowych rozwiązań w chmurze.
  7. Wsparcie dla Bezpiecznego Rozruchu UEFI i Microsoft VBS: Konwerter obsługuje teraz konwersję maszyn z włączonym bezpiecznym rozruchem UEFI i Microsoft VBS (Virtualization Based Security), zwiększając bezpieczeństwo i integralność maszyn wirtualnych.
  8. Zwiększone Bezpieczeństwo: VMware vCenter Server Converter 6.4 wzmocnił swoje środki bezpieczeństwa, w tym stosowanie szyfrowania TLS 1.2, dezaktywację słabych szyfrów i rygorystyczną walidację certyfikatów.


Wniosek: VMware vCenter Server Converter 6.4 stanowi znaczącą aktualizację, oferując nowe możliwości, takie jak wsparcie dla różnych kontrolerów dysków, zwiększoną kompatybilność maszyn wirtualnych i poprawę bezpieczeństwa. Te funkcje zapewniają bardziej efektywne, bezpieczne i wszechstronne doświadczenie konwersji maszyn wirtualnych.

Aby uzyskać więcej informacji, opcje pobierania i notatki do wydania, zapoznaj się z oficjalnymi zasobami VMware.

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności