AWS CLI

Szybkie komendy ułatwiające pracę w środowisku AWS CLI.

Dokument ten jest tzw. żywym dokumentem, który bardzo często mam zamiar edytować i dopisywać nowe punkty.

Githuba używam dla większych skryptów

 

Wylistowanie instancji EC2 (tylko name i instance id):


aws --profile=nc-vmware-sddc ec2 describe-instances --output text --query 'Reservations[].Instances[].[InstanceId, Tags[?Key==`Name`].Value[] | [0]]'

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności