Powershell

Szybkie komendy ułatwiające prace administratora Windows Server.

Wylistowanie typów systemów operacyjnych znajdujących się w Active Directory z rodziny Windows Server.


Get-ADComputer -Filter {(OperatingSystem -like "*windows*server*") -and (Enabled -eq "True")} -Properties OperatingSystem | Sort Name | select -Unique OperatingSystem

Wylistowanie wszystkich serwerów z dodatkową kolumną opisującą system operacyjny znajdujących się w Active Directory. W tym przypadku Windows Server.


Get-ADComputer -Filter {(OperatingSystem -like "*windows*server*") -and (Enabled -eq "True")} -Properties OperatingSystem | sort OperatingSystem | ft DNSHostName, OperatingSystem

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności