CLI Area – Linux

My useful list of commands for daily work (still in development):

Description: Commands:
Uptime for specific service #1 ps -eo pid,comm,lstart,etime,time,args | grep ServiceName
Uptime for specific service #2 (pid) ls -al /proc | grep 18358
Lists installed RPM on linux rpm -qa
Uninstall specific “PackageName” rpm -e PackageName
 Report the size of directory tree  du -hs
Finding some content in file #1 find / -name *.xml | xargs grep ATF:C *find / -name *.xml | xargs grep ATF:C *
Finding some content in file #2 find / -name *.xml | xargs grep ATF:C *
Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności