framework

Odinstalowanie wielu wersji środowiska.NET Framework za pomocą narzędzia Oczyszczanie.NET Framework: Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Sprawdź Podręcznik użytkownika narzędzia Oczyszczanie.NET Framework. Pobierz Narzędzie do oczyszczania.NET Framework. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk Wyodrębnij. W wyodrębnionych plików kliknij dwukrotnie cleanup_tool.exe. Jeśli zapyta monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, podać hasło, […]

Read More