Deinstalacja – usuwanie wszystkich wersji Framework jednocześnie – narzędzie

Odinstalowanie wielu wersji środowiska.NET Framework za pomocą narzędzia Oczyszczanie.NET Framework:
Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Sprawdź Podręcznik użytkownika narzędzia Oczyszczanie.NET Framework.
  2. Pobierz Narzędzie do oczyszczania.NET Framework.
  3. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk Wyodrębnij.
  4. W wyodrębnionych plików kliknij dwukrotnie cleanup_tool.exe.
    Jeśli zapyta monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, podać hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
  5. W opcji (Do you want to run the .NET Framework Setup Cleanup Utility) Czy chcesz uruchomić Narzędzie oczyszczania instalacji systemu.NET Framework?  kliknij przycisk Tak.
  6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
  7. W oknie produktu do oczyszczania kliknij listę, wybierz opcję .NET Framework — wszystkie wersje, a następnie kliknij Oczyszczanie teraz (Cleanup Now).

Uwaga Narzędzie do oczyszczania nie pozwala na usuwanie programu.NET Framework 2.0 w systemie Windows Vista lub nowsze wersje systemu Windows, ponieważ.NET Framework jest instalowany jako składnik systemu operacyjnego.

Po usunięciu.NET Framework, uruchom ponownie komputer.

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności