Uncategorized

Objawy   Podczas integracji VMware vCenter Orchestrator 5.5 z VMware vCenter 5.5 w konsoli “VMware vCenter Orchestrator Configuration” w sekcji “Authentication” pojawia sie komunikat: “Server returned ‘request expired’ less than 0 seconds after request was issued, but it shouldn’t have expired for at least 600 seconds.“ Uzyłem domyślnego konta administratora SSO z vCenter Appliance 5.5 administrator@vsphere.local […]

Read More

http://blogs.vmware.com/vsphere/2015/04/vsphere-hardening-guide-6-0-public-beta-1-available.html Security good practice z wczesniejszych wersji: https://www.vmware.com/security/hardening-guides

Read More

Obniżanie wersji sterowników w kartach sieciowych na serwerze HP. Błędy raportowane po stronie serwera SCCM w dzienniku zdarzeń. Wersja sterownikow z problemem obniżonego MTU: 7.8.21.0 MTU po aktualizacji sterowników do 7.8.21.0 zmienił sie z 1500 na 1486 powodując problemy z PXE na serwerze SCCMowym. Poprzez to maszyny nie mogły być wdrażane do produkcji poprzez PXE. […]

Read More

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) został niedawno wydany w wersji 2.3. Wydanie to dodaje wsparcie dla Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 oraz Windows Server 2012. Jednocześnie wycofane jest wsparcie dla MicrosoftWindows 2000. Wersja ta jest pierwszą publicznie dostępną dla systemów z rodziny Windows 8. Poprzednia wersja – 2.2. opublikowana latem 2010 roku obsługiwała jedynie Windows 7 i Windows Server 2008 R2. MBSA jest narzędziem, które porównuje status zainstalowanych […]

Read More

Przykład: netsh firewall set icmpsetting 8 enable lub netsh advfirewall firewall add rule name=“All ICMP V4“ protocol=icmpv4:any,any dir=in action=allow http://support.microsoft.com/kb/947709?wa=wsignin1.0 http://windowsitpro.com/windows-server/top-10-windows-firewall-netsh-commands

Read More

  Poradnik RAID – teoria, budowa, naprawa i testy RAID 0, 1, 5, 10 http://www.purepc.pl/pamieci_masowe/poradnik_raid_teoria_budowa_naprawa_i_testy_raid_0_1_5_10

Read More

Darmowa wirtualizacja od Microsoft (2012) – ewangelista.IT – Site Home – TechNet Blogs

Read More