Latest Articles

Scripting for Remote Desktop Services

Skrypty powershela w zastosowaniu do Remote Desktop Services. Scripting for Remote Desktop Services – full site Remote Desktop Services Scripts Browse the Script Gallery for Remote Desktop Services scripts Remote Desktop Gateway Remote Desktop Licensing RDS Application Compatibility RDS Host Farm Management Virtual Desktop Infrastructure (VDI) VDI Monitoring Sessions VDI Troubleshooting and Verification VDI Usage reporting […]

Networking – ciekawostki / konfiguracja stosu TCP

Problem: Wolne nawiązywanie połączenia przez RDP do hosta.Bardzo powolne ładowanie systemu.Bardzo długie włączanie komputera HOSTA wirtualizacji który miał się połączyć z kontrolerem domeny będący zainstalowany w maszynie wirtualnej na tym hoscie. Konfiguracja:Host – Windows 2008 R2 Enterprise + Hyper-V Rozwiązanie:http://www.kuskaya.info/2012/02/28/how-to-troubleshoot-the-terminal-server-security-layer-detected-an-error-in-the-protocol-stream-and-has-disconnected-the-client-client-ip-and-the-rdp-protocol-component-x/ Powiązane:http://support.microsoft.com/kb/951037http://support.microsoft.com/kb/912222/plhttp://technet.microsoft.com/en-us/network/dd277646.aspx

Step-By-Step: Deploying Virtual Desktops with Windows Server 2012 – Canadian IT Professionals – Site Home – TechNet Blogs

Step-By-Step: Deploying Virtual Desktops with Windows Server 2012 – Canadian IT Professionals – Site Home – TechNet Blogs

Remote Desktop Services: Server and client requirements

Remote Desktop Services: Server and client requirements

Deploying a Simple Virtual Desktop Infrastructure

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/ff710519(v=ws.10).aspx

Włączenie PING ( ICMP ) w Windows 7 z wiersza poleceń CMD

Przykład: netsh firewall set icmpsetting 8 enable lub netsh advfirewall firewall add rule name=“All ICMP V4“ protocol=icmpv4:any,any dir=in action=allow http://support.microsoft.com/kb/947709?wa=wsignin1.0 http://windowsitpro.com/windows-server/top-10-windows-firewall-netsh-commands

Poradnik RAID – teoria, budowa, naprawa i testy RAID 0, 1, 5, 10 – żródła

  Poradnik RAID – teoria, budowa, naprawa i testy RAID 0, 1, 5, 10 http://www.purepc.pl/pamieci_masowe/poradnik_raid_teoria_budowa_naprawa_i_testy_raid_0_1_5_10

HP ILO – Videos

Setting up the iLO3 Interface on the HP DL360 G7 Server http://www.youtube.com/watch?v=domrAka9BNI iLO3 – Integrated Lights Out Remote Management in ProLiant G7 Servers http://www.youtube.com/watch?v=ZkvkXP0M7jw