Koncept “namespaces” służy do logicznego grupowania zasobów, aplikacji, użytkowników czy też polityk bezpieczeństwa . Dalej te namespaces mogą być grupowane logicznie w “workspaces” łącząc klastry (aby spełnić wymagania projektów). Domyślnie jest jeden workspace o nazwie “default”. Proponuje się jednak aby dopasować to do swoich potrzeb projektu. Post jest cały czas rozbudowany i jeśli pojawi się […]

Read More