Wpis ten jest częścią większej całości. Stanowi jednak najczęściej tylko jeden konkretny krok, aby wykonać określoną operację.   Jak każdy system informatyczny powinien tak i Tanzu Kubernetes Grid posiada opcje logowania zdarzeń security związanych z działalnością rozwiązania. Dlatego też audytowane dane moga być zbierane z: Kubernetes API Server Logi systemowe z nodów klastra   Włączenie […]

Read More

Jedną z podstawowych rzeczy, jakie towarzyszą każdej infrastrukturze jest to proces aktualizacji komponentów. W tym przypadku mam na myśli aktualizację klastra Tanzu Kubernetes Grid zarówno tego zarządzajacego jak i z workloadem.   Dlaczego nazwałem wersje tego artykułu 0.1 No cóż, bo te testy zakończyły się chwilowo niepowodzeniem i będę szukał dalej wniosków dlaczego. Artykuł jak […]

Read More