PowerCLI: Jak zachować konfiguracje grupy ESXi za jednym razem ?

Nie często to robimy, ale czasami, gdy już przyjdzie nam jakimś cudem przywracać konfigurację hosta do domyślnej zastanawiamy się… czy nie mamy gdzieś kopii zapasowej konfiguracji ESXi. Często się zdarza, że jednak nie mamy i zostaje konfiguracja ręczna lub ewentualnie przez host profile. Można jednak przywrócić konfiguracje hosta z zapisanego wcześniej pliku. To tylko propozycja. Skrypt można modyfikować na dziesiątki sposobów, jak i użyć tylko jedną komendę dla specyficznego hosta.

 

 

Wykonanie prostego klona konkretnej maszyny wirtualnej:

#Wpisujemy liste hostów z którą chcemy sią połączyć
$esxihosts=(
    "esxi01.akademiadatacenter.pl",
	"esxi02.akademiadatacenter.pl",
	"esxi03.akademiadatacenter.pl",
	"esxi04.akademiadatacenter.pl"
			)

$esxihostuser="root"
#Do uzupelnienia (przy zalożeniu że ESXi mają takie same haslo)
$esxihostpasswd="HASLODOESXi"

#Pętla, lączenie się do hostów w kolejności z listy powyżej
foreach ($esxihost in $esxihosts) {

write-host "Start connection to ESXi host" $esxihost -foreground green
#Lączenie do ESXi
Connect-VIServer -Server $esxihost -user $esxihostuser -password $esxihostpasswd

write-host "Start backup ESXi host" $esxihost -foreground green
#Zapisanie na lokalnym dysku kopi zapasowaj z konkretnego hosta
Get-VMHostFirmware -VMHost $esxihost -BackupConfiguration -DestinationPath D:\

#Rozlączenie wszystkich polączeń
write-host "Disconnect" $esxihost -foreground green
Disconnect-VIServer * -confirm:$false
}

 

Jeśli wydaje Ci się to interesujące zerknij do mojej ściągawki szybkich skryptów jakie czasami używam – link

 

A jakie Ty masz metody a może podejście do zachowywania kopi zapasowaych komponentów VMware ? Może coś doradzisz ?

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności