VMware

Podczas konfiguracji vMA (vSphere Management Assistant Guide) poprzez SSH w wersji: – 5.0 , – 5.5 spotkać można komendę: vifptarget –set | -s Służy ona do ustawiania domyslnie targetu na ktorym chcemy pracować. Po wykonaniu tej komendy pojawia sie jednak błąd: -bash: -s: command not found Error: Invalid arguments Usage: vifptarget -bash: echo: write error: Broken pipe Sprawe jednak […]

Read More

Laboratoria online które już jakiś czas temu odkryłem i które są ciągle rozbudowywane: http://labs.hol.vmware.com/ oraz dodatkowa dokumentacja do niektórych labów:   http://docs.hol.vmware.com/catalog

Read More