VMware

About the End of Support VMware has announced the End of Support (“EOS”) of the VMware NSX for vSphere 6.1.x and will commence on October 15, 2016. For more information, see the VMware Lifecycle Product Matrix. General FAQs What is the current VMware recommended release? For more information, see Recommended minimum version for VMware NSX […]

Read More

In vCenter we can see only small part of event and tasks in default configuration. How can we change this ? In  VMware vSphere Client we can modify this this way: Open your VMware vSphere Client and connect to vCenter or a Host Click Edit In the VMware Infrastructure Client window (Top left of the window) Select Client Settings […]

Read More

Get-Cluster MyClusterName | get-vm | Get-NetworkAdapter | select name,type,parent | Sort-Object TYPE

Read More

esxcli network vswitch standard portgroup add -p “vMotion Network” -v vSwitch0esxcli network ip interface add –interface-name=vmk3 –portgroup-name=”vMotion Network”esxcli network ip interface ipv4 set -i vmk3 -I 192.168.2.103 -N 255.255.255.0 -t static

Read More

     Parę dni temu VMware poinformował o udostępnieniu nowych labów na swojej platformie labowej o której wspominałem w poscie Laboratoria online VMWARE. Jest to świeża dawka scenariuszy jakie proponuje vendor dla swoich klientów , partnerów. W szczególności polecam administratorom z danej technologii. Vmware także informują iż w najblizszym czasie pojawią się kolejne. Sam też zabieram […]

Read More

Podczas konfiguracji vMA (vSphere Management Assistant Guide) poprzez SSH w wersji: – 5.0 , – 5.5 spotkać można komendę: vifptarget –set | -s Służy ona do ustawiania domyslnie targetu na ktorym chcemy pracować. Po wykonaniu tej komendy pojawia sie jednak błąd: -bash: -s: command not found Error: Invalid arguments Usage: vifptarget -bash: echo: write error: Broken pipe Sprawe jednak […]

Read More

Laboratoria online które już jakiś czas temu odkryłem i które są ciągle rozbudowywane: http://labs.hol.vmware.com/ oraz dodatkowa dokumentacja do niektórych labów:   http://docs.hol.vmware.com/catalog

Read More