VMware

Get-Cluster MyClusterName | get-vm | Get-NetworkAdapter | select name,type,parent | Sort-Object TYPE

Read More

esxcli network vswitch standard portgroup add -p “vMotion Network” -v vSwitch0esxcli network ip interface add –interface-name=vmk3 –portgroup-name=”vMotion Network”esxcli network ip interface ipv4 set -i vmk3 -I 192.168.2.103 -N 255.255.255.0 -t static

Read More

     Parę dni temu VMware poinformował o udostępnieniu nowych labów na swojej platformie labowej o której wspominałem w poscie Laboratoria online VMWARE. Jest to świeża dawka scenariuszy jakie proponuje vendor dla swoich klientów , partnerów. W szczególności polecam administratorom z danej technologii. Vmware także informują iż w najblizszym czasie pojawią się kolejne. Sam też zabieram […]

Read More

Podczas konfiguracji vMA (vSphere Management Assistant Guide) poprzez SSH w wersji: – 5.0 , – 5.5 spotkać można komendę: vifptarget –set | -s Służy ona do ustawiania domyslnie targetu na ktorym chcemy pracować. Po wykonaniu tej komendy pojawia sie jednak błąd: -bash: -s: command not found Error: Invalid arguments Usage: vifptarget -bash: echo: write error: Broken pipe Sprawe jednak […]

Read More

Laboratoria online które już jakiś czas temu odkryłem i które są ciągle rozbudowywane: http://labs.hol.vmware.com/ oraz dodatkowa dokumentacja do niektórych labów:   http://docs.hol.vmware.com/catalog

Read More