PowerCLI: Get all VMs with information about network card type

Get-Cluster MyClusterName | get-vm | Get-NetworkAdapter | select name,type,parent | Sort-Object TYPE

Get-Cluster MyClusterName| get-vm | Get-NetworkAdapter | select name,type,parent | Sort-Object TYPE

Get-Cluster MyClusterName| get-vm | Get-NetworkAdapter | select name,type,parent | Sort-Object TYPE

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności