PowerCLI: Get all VMs with information about SCSI card type

Get-Cluster MyClusterName | get-vm | Get-ScsiController | select parent,type | Sort-Object type
Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności