QuickTask: How retrieve IP addresses from VM by PowerCLI

powercli_ip

Get-Cluster CLUSTER_NAME | Get-VM | Select Name, Host, @{N="IP Address";E={@($_.guest.IPAddress[0])}}

Due to the way the IP address is referenced and a VM can have more than one IP, you can list additional IPs by adding or changing the array pointer from 0 to 1 and so on, in this part of the command “$_.guest.IPAddress[1]”

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności